plik do pobrania

SPRAWOZDANIE
TERENOWEGO REFERATU WERYFIKACYJNEGO

................................................................................
(nazwa Terenowego Referatu Weryfikacyjnego)

za 200 .... rok

Lp

Rodzaj odznaki

Stopień

Liczba

1

Dziecięca Odznaka Kajakowa “Kiełbik”

brązowy

 

2

 

 

srebrny

 

3

złoty

 

4

Turystyczna Odznaka Kajakowa TOK

I popularny

 

5

 

 

 

 

 

 

II brązowy

 

6

III srebrny

 

7

IV złoty

 

8

V duży złoty

 

9

VI za wytrwałość

 

10

VII za wytrwałość platynowy

 

11

Górska Odznaka Kajakowa GOK

brązowy

 

 

 

 

 

srebrny

 

RAZEM:

 

 

Przewodniczący Terenowego Referatu Weryfikacyjnego:
..................................................
 .
 .
 
(imię, nazwisko i podpis)
 .
 
     

(pieczątka referatu weryfikacyjnego)

...............................................
(Miejscowość, data).