Skład Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK
przewodnicząca: Elżbieta Gomulska
wiceprzewodniczący: Mirosław Okrasa
sekretarz: Zofia Małgorzata Leszczyńska
członkowie:
Magdalena Orlikowska
Tomasz Adamek
Arkadiusz Kopczyk
Janusz Kosakowski