Skład Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK
przewodnicząca: Elżbieta Gomulska
wiceprzewodniczący: Mirosław Okrasa
sekretarz: Romualda Kuśmierczyk
członkowie:
Zofia Małgorzata Leszczyńska
Czesław Cheliński
Janusz Kosakowski
Tadeusz Walicki