20 lipca 2009 r., odszedł od nas na zawsze Przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK Krzysztof Książek.

Kajakarstwu poświęcił całe swoje życie.
Żegnaj Krzysiu...


Krzysztof Książek wstąpił do PTTK w 1972 r. , w latach siedemdziesiątych brał udział w spływach Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK, następnie był współzałożycielem a potem prezesem Klubu Turystyki Kajakowej PTTK „Mazowsze”. W latach 1981-1986 organizował Międzynarodowe Maratony Kajakowe na Zegrzu, był współorganizatorem i komandorem wielu dużych międzynarodowych i ogólnopolskich spływów kajakowych m. in. OZSK „Biała Dama”, OSK „O słoneczny Puchar Wisły”, MSK na Dunajcu, OSK "Puchar Pilicy". Dużą wagę przykładał do pracy z młodzieżą. Prowadził liczne kursy i szkolenia. Zainicjował "Wakacyjne Spotkania Kajakowe Młodzieży". Aktywnie współpracował z wieloma organizacjami ( m. in. SZS, WOPR, TKKF). Był prezesem Klubu Wodnego Żabi Kruk, utworzył Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Kajakarstwa. Organizował pieszy Maraton Warszawski. Brał udział w pracach Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

W latach osiemdziesiątych przewodniczył Warszawskiemu Okręgowemu Związkowi Kajakowemu, a od 1993 r. – był członkiem oraz wiceprezesem Polskiego Związku Kajakowego i wieloletnim przewodniczącym Komisji Turystyki i Rekreacji PZK.

Od 2005 roku pełnił obowiązki przewodniczącego Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 lipca 2009 r. o godz 11.00 w Kościele Św. Jozefata na Cmentarzu Powązkowskim Wojskowym w Warszawie, ul. Powązkowska 90.