INFORMACJA EKSPRESOWA KTK ZG PTTK

NR 3/2002

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Inicjatywa zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zaproponowana w poprzedniej informacji ekspresowej jest już nieaktualna. Odwołałem te szkolenia z uwagi na zbyt małą frekwencję. w trakcie przygotowań do realizacji tego zamierzenia przeprowadziłem wiele rozmów z potencjalnymi uczestnikami różnego rodzaju szkoleń planowanych przez KTK ZG PTTK. Generalnie rzecz biorąc wielu rozmówców wskazywało na:

 1. wysoką cenę szkoleń,
 2. uciążliwą czasochłonność kursów,
 3. wadliwość lokalizacji kursów,
 4. nieodpowiedniość terminów wybranych na szkolenia,
 5. zasadność poddawania się szkoleniu i egzaminom dla uzyskania uprawnień instruktora rekreacji o specjalności kajakarstwo przez przodowników TK PTTK i instruktorów PZK.

w związku z powyższym pragnę wyjaśnić że:

Opracowując nowy kalendarz kursów w 2002 roku przyjąłem założenie, że część materiału kursanci są w stanie opanować samodzielnie przy pomocy wskazanej przez organizatora kursu literatury lub w oparciu samodzielnie dokonane wybory podręczników. Dzięki takiemu podejściu możliwe było częściowe obniżenie kosztów i czasu trwania kursów. Wybór takiego rozwiązania nie zmniejsza jednak wymagań odnośnie zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie. Osoby zakwalifikowane na kurs otrzymają od organizatora pełen program tematyczny z wyraźnym określeniem zagadnień do samodzielnego opanowania przed rozpoczęciem zajęć.

WYKAZ KURSÓW i DOSZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w NAJBLIŻSZYM CZASIE

:
LP

Termin

Miejsce

Nazwa kursu

Cena

Uwagi

1

14-22.09

Wieżyca

 • Kurs instruktorów rekreacji – /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • Kurs przodowników turystyki kajakowej PTTK III stopnia i instruktorów PZK III stopnia

300 zł.

 

2

19-22.09

Wieżyca

 • Kurs instruktorów rekreacji – /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • Kurs na podwyższenie uprawnień przodowników turystyki kajakowej PTTK i instruktorów PZK

170.

Tylko dla przodowników TK PTTK i instruktorów PZK

3

18-19.09

Wieżyca

 • Kurs weryfikatorów TOK

70 zł.

Jak wyżej

4

20-22.09

Wieżyca

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE:

 • na instruktorów rekreacji - (część specjalistyczna: kajakarstwo)
 • na podwyższenie kwalifikacji przodownickich i instruktorskich

125 zł.

Jak wyżej

5

28.09-06.10

Lądek Zdrój

 • Kurs instruktorów rekreacji – /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • Kurs przodowników turystyki kajakowej PTTK III stopnia i instruktorów PZK III stopnia

300

 

6

03-06.10

Lądek Zdrój

 • Kurs instruktorów rekreacji – /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • Kurs na podwyższenie uprawnień przodowników turystyki kajakowej PTTK i instruktorów PZK

170

Tylko dla przodowników TK PTTK i instruktorów PZK

7

02-03.10

Jak wyżej

 • Kurs weryfikatorów TOK

70

Jak wyżej

8

04-06.10

Jak wyżej

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE:

 • na instruktorów rekreacji - /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • na podwyższenie kwalifikacji przodownickich i instruktorskich

125

Jak wyżej

9

18-20.10

Wieżyca

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE:

 • na instruktorów rekreacji - /część specjalistyczna kajakarstwo/
 • na podwyższenie kwalifikacji przodownickich i instruktorskich

125

Jak wyżej

10

16-17.10

Wieżyca

 • Kurs weryfikatorów TOK

70

Jak wyżej

11

02-10.11

Zakopane

 • Kurs instruktorów rekreacji - część ogólna

(zostanie przeprowadzony bezpośrednio przed Seminarium “Rola Samorządów Terytorialnych w rozwoju kajakarstwa w Polsce”, którego organizatorem jest KTiR PZK).

340

 

Zgłoszenia

na kursy należy przesyłać na adres KTK ZG PTTK, 00 – 075 Warszawa ul. Senatorska 11. /tel. 8267159, fax 8262501, e-mail barbara@pttk.pl / w terminie wyprzedzającym nie mniej niż 21 dni datę rozpoczęcia kursu/ na załączonym wzorze druku.

Wpłaty

za udział w kursie należy przesyłać na konto Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie ul Żwirki i Wigury 1 C, 00 – 906 Warszawa 19 w Banku Przemysłowo Handlowym SA Filia nr jeden IV Oddziału w Warszawie nr 10601060 – 320000708837 , po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na kurs.

Informacja i rezerwacja miejsc

Będzie prowadzona przez:

*******

 

Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK uprzejmie przypomina zainteresowanym, że termin zgłaszania imprez do informatora kajakarza 2003 roku upływa z dniem 30 września 2002 roku.

 

Przewodniczący KTK ZG PTTK
Marek Głowacki

 

Warszawa 08.08.2002