INFORMACJA EKSPRESOWA KTK ZG PTTK

NR 2/2002

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Kontynuując zaproponowaną w marcu formułę kontaktu z Wami przesyłamy drugi egzemplarz informacji ekspresowej w której jest mowa o:

Kursach, szkoleniach i doszkalaniach planowanych w najbliższym czasie.

ZG PTTK podpisał dn. 04.06.02 z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie szkolenia przodowników i instruktorów prowadzonych przez PTTK w 2002 roku.

W związku z tym z dniem dzisiejszym ogłaszamy nabór na kursy:

LP

Nazwa kursu

Termin

Miejsce

Cena
   pole namiotowe  hotel

1

Przodowników i instruktorów III stopnia.

28.07-09.08.02

Lądek Zdrój

580 zł.

780 zł.

2

Doszkalania na II i I stopień przodowników i instruktorów.

04.08-09.08.02

Lądek Zdrój

290 zł.

390 zł.

3

Część specjalistyczną szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo.

28.07-09.08.02

Lądek Zdrój

580 zł.

780 zł.

4

Część ogólną szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo.

13.09-19.09.02

Wieżyca

-

340 zł.

Szkolenia wymienione w punktach 1-3 będą przeprowadzone w oparciu o obiekt wypoczynkowo-szkoleniowy "Mir-Jan" w Lądku Zdroju i rzeki Kotliny Kłodzkiej.

Szkolenie wymienione w punkcie 4 będzie przeprowadzone w oparciu o ośrodek "Wieżyca" w Wieżycy.

Zgłoszenia na kursy należy przesyłać na adres KTK ZG PTTK, 00-075 Warszawa ul. Senatorska 11, tel. 8267159, fax 8262501, e-mail barbara@pttk.pl w terminie do 15.07.2002 r. na zamieszczonym wzorze druku.

Wpłaty za udział w kursie należy przesyłać na konto Oddziału Wojskowego PTTK przy Klubie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Warszawie ul. Żwirki i Wigóry 1 C, 00-906 Warszawa 19 w Banku Przemysłowo Handlowym SA Filia nr jeden IV Oddziału w Warszawie nr 10601060-320000708837, po uzyskaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się na kurs.

 

Przewodniczący KTK ZG PTTK
Marek Głowacki