INFORMACJA EKSPRESOWA KTK ZG PTTK

NR 1/2002

Drogie Koleżanki i Koledzy.

Postanowiliśmy spróbować utworzyć nową tradycję kontaktu z Wami za pomocą informacji podobnych do tej, którą w dniu dzisiejszym otrzymujecie. Roboczo zamierzamy ją nazywać INFORMACJĄ EKSPRESOWĄ i powinna docierać do was 3 – 4 razy w roku. Informacje będą rozsyłane na adresy:

  1. Wszystkich Delegatów na ostatni KNAK PTTK,
  2. Do klubów i środowisk kajakowych PTTK, z którymi uda się nam nawiązać skuteczny kontakt.

W związku z tym uprzejmie prosimy o przesyłaniu do KTK ZG PTTK Waszych aktualnych adresów ze szczególnym uwzględnieniem adresów poczty elektronicznej.

Pierwsza informacja, jaką chcemy Wam przekazać, dotyczy stylu i zakresu tematycznego prowadzonych przez KTK ZG PTTK prac. KTK aktualnie pracuje wyłącznie w składzie prezydium. Wybór tej formuły wynika z chęci możliwie sprawnego przygotowania jeszcze przed letnim sezonem wielu istotnych spraw. Projekty tych opracowań zostaną poddane dyskusji i zatwierdzeniu przez pełen skład komisji na początku kwietnia.

W wyniku pracy komisji i kilku jej sympatyczek i sympatyków na początku marca do Waszych rąk trafi nowa edycja INFORMATORA KAJAKARZA, która jest kontynuacją pomysłu naszych kolegów Stanisława Janowicza i Marka Lityńskiego na formę przekazywania Wam co roku informacji o najistotniejszych zaplanowanych wydarzeniach kajakarstwa turystycznego i rekreacyjnego w Polsce, o planowanych inicjatywach oraz o adresach wielu organizacji, klubów i firm działających na szeroko rozumianym obszarze zainteresowań naszego kajakowego środowiska.

Tą drogą pragniemy również z dużą przyjemnością poinformować Was, że rozpoczęte zostały prace, od dawna oczekiwane przez całe środowisko kajakowe, zmierzające do zsynchronizowania działalności Komisji Turystyki i Rekreacji Polskiego Związku Kajakowego i Komisji Turystyki Kajakowej Zarządu Głównego PTTK. Efektem tej inicjatywy jest już na dzień dzisiejszy uzgodnienie przez zespół roboczy formuły ujednolicenia zasad zdobywania odznak turystyki kajakowej obu organizacji, wspólna książeczka TOK, wspólne wzory pieczątek zespołów weryfikacyjnych, rozszerzenia uprawnień weryfikatorów OT PZK i TOK PTTK do wzajemnego poświadczania i weryfikowania obu odznak i w końcu, co z perspektywicznego punktu widzenia wydaje się szczególnie ważne, stworzenia zasad zdobywania wspólnej Polskiej Odznaki Kajakowej.

Pracujemy również nad ujednoliceniem zasad szkolenie instruktorów turystyki PZK i przodowników turystyki kajakowej PTTK oraz nad metodyką uznawania możliwie wszystkich uprawnień nadawanych przez obie organizacje. Mamy nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z przychylnością gremiów zatwierdzających stosowne regulaminy tak, aby jeszcze przed letnim sezonem było można wprowadzić te rewolucyjne zmiany do praktycznego stosowania przez turystów kajakarzy.

Kolejnym uzgodnieniem zespołu roboczego jest wspólna organizacja przez KTiR PZK i KTK ZG PTTK ogólnopolskich "otwarć" i "zamknięć" sezonów kajakowych. Począwszy od 2002 roku ZlotyPrzodowników Turystyki Kajakowej PTTK będą się odbywały na wiosnę i przyjmą w tej koncepcji rolę kajakarskiego, wspólnego dla PTTK i PZK, otwarcia sezonu natomiast tradycyjne już Biesiady PZK będą oficjalnym kajakarskim zamknięciem sezonu. W okresie poprzedzającym tegoroczny Zlot Przodowników TK PTTK i Instruktorów TK PZK zostanie przeprowadzone wspólne szkolenie zespołów weryfikacyjnych PZK i PTTK uwzględniające już nowe, zmienione zasady ich pracy i współpracy.

Podjęte przez KT i R PZK starania pozwolą zorganizować 6-7 kwietnia 2002 r. w Warszawie szkolenie i egzamin z części specjalistycznej rozpoczętego w 2001 roku kursu na instruktora rekreacji o specjalności kajakarstwo, jak również rozpocząć wspólnie prowadzoną przez KTiR PZK i KTK ZG PTTK nową jego edycję.

Do niniejszej INFORMACJI dołączamy kartę zgłoszenia na Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktorów Turystyki PZK oraz kartę zgłoszenia imprez do kalendarza, który zostanie umieszczony w INFORMATORZE w roku 2003. Oba te załączniki oddajemy pod szczególną opiekę wszystkim Czytelnikom z prośbą o możliwie liczne powielenie i rozkolportowanie w środowisku kajakowym. Mamy nadzieję, że w ten sposó zdołamy dotrzeć do wszystkich pragnących uczestniczyć w życiu kajakarskiego środowiska i sprawniej realizować jego oczekiwania.

Zlot Przodowników Turystyki Kajakowej PTTK i Instruktorów Turystyki i Rekreacji PZK odbędzie się w tym roku w dniach 26.04.02 - 28.04.02 w Lądku Zdroju w gościnnym obiekcie "Mir - Jan" którego właścicielem jest jeden z naszych kolegów kajakarzy. Obiekt ten jest usytuowany nad samym brzegiem rzeki Białej Lądeckiej, której przepłynięcie będzie możliwe w ramach imprez przedzlotowych. Możliwe jest mieszkanie w hotelu lub na polu namiotowym w/g zróżnicowanej odpowiednio ceny. W ramach wpisowego na zlot, które dla mieszkających w hotelu wynosi 154 zł. a dla mieszkających w namiotach wynosi 100 zł., wkalkulowane są trzy posiłki dziennie. Za udział w szkoleniu weryfikatorów i udział w kursie i egzaminie na podwyższenie uprawnień przodownickich do II i I stopnia oraz w spływach będą pobierane dodatkowe opłaty w/g cennika przewidzianego dla różnych wariantów pobytu. Cennik ten jest umieszczony na karcie zgłoszenia na zlot. Z uwagi na zaskakującą zmianę terminu zlotu zdajemy sobie sprawę, że może ona nastręczać Wam wiele trudności. Przepraszamy za ten kłopot i mamy nadzieję, że zostanie nam to wybaczone po zrozumieniu wszelkich racji, jakie mamy nadzieję uda się nam przedstawić w ramach zlotowych dyskusji . Jest rzeczą bardzo ważną abyśmy moli się spotykać i dyskutować w możliwie najszerszym gronie o naszych kajakowych sprawach . Tylko bowiem w ten sposób będzie możliwe wzajemne poznanie nurtujących nas problemów i argumentacji dla przyjmowanych postaw. Liczymy więc na liczny udział w tym spotkaniu kajakarzy.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom u progu sezonu kajakowego pragniemy życzyć wielu wspaniałych przeżyć, wielkich przyjaźni i przysłowiowej stopy pod kilem.

Przewodniczący KTK ZG PTTK

Warszawa 07.03.2002