nr REFERATU

 

nazwa REFERATU

 

adres REFERATU

 

telefon / adres elektroniczny

 

data powołania

 

UPRAWNIENIA WERYFIKACYJNE

 Skład Referatu Weryfikacyjnego Turystycznych Odznak Kajakowych

 

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Nr tel./e-mail

Stopień i numer leg. przodownika PTTK/ instruktora PZK

Stopień TOK PTTK/ OT PZK

Stopień GOK PTTK

Podpis

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA:
Osoba wpisana na pozycji pierwszej jest przewodniczącym referatu.