KOMITET ORGANIZACYJNY SPŁYWU z a p r a s z a
na XXXVII MIĘDZYNARODOWY SPŁYW KAJAKOWY "ZŁOTE LIŚCIE"
Spływ dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

TERMIN spływu: od 21.09.2006 r. do 23.09.2006 r.

Przyjmowanie uczestników w Wieżycy 20.09. 2006 od godz. 18.00 do godz.9.00 w dn. 21.09.2006
Wyjazd z Wieżycy do godz. 12.00 w dniu 24.09.2006

Baza noclegowa: Centrum Wypoczynkowe Stoczni Gdynia SA w Wieżycy (ok. 800 m od stacji PKP)

Spływ organizowany jest na dwóch trasach:

Trasa I - na pięknym zespole jezior Ziemi Kaszubskiej

21.09   Ostrzyckie, Wielkie i Małe Brodno, Kłodno-10 km (wyścig australijski nieobowiązkowy)
22.09   Dolne i Górne Raduńskie -16 km (w tym odcinek szybkościowy –nieobowiązkowy)
23.09   Lubowisko, Dąbrowskie, Patulskie, Ostrzyckie - 11 km

Trasa II - rzeką Radunią z jej górskim przełomem w rezerwacie w okolicy Babiego Dołu.

21.09   z Wieżycy rzeką Radunia do Wyczechowa – 16 km ( w tym odcinek szybkościowy nieobowiązkowy)
22.09.  z Wyczechowa do Babiego Dołu – 7 km
23.09.  z Babiego Dołu do Żukowa – 8 km

Uwagi:

Organizatorzy Spływu zapewniają uczestnikom:

miejsce na postawienie namiotu na polu namiotowym (za dodatkową odpłatnością miejsce w pokoju hotelowym),ubezpieczenie NW, posiłek turystyczny, podstawową opiekę medyczną, zabawy rekreacyjne, pamiątki spływowe, przewożenie uczestników na etapy i z zakończenia etapów do bazy noclegowej w Wieżycy, przywiezienie kajaków z etapu końcowego z Żukowa do Wieżycy,

WPISOWE: w wysokości 80,00 zł (z noclegami na polu biwakowym)

oraz   d o d a t k o w o   za noclegi - za cały okres Spływu:

80,00 zł za miejsce w pokoju hotelowym
lub:
za domek “Ymca” 2-3 os. 220,00 zł (przy 2 osobach 110 zł na osobę)
za domek “Norweg” 3-5 os. 500,00 zł (przy 5 osobach 100 zł na osobę)
za domek “Szałas” 4-6 os. 500,00 zł (przy 5 osobach 100 zł na osobę)
należy wpłacać na konto Oddziału Zakładowego PTTK przy Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni
PKO B.P. S.A. I/O Gdynia
nr rachunku 25 1020 1853 0000 9902 0009 0928
(z dopiskiem "Złote Liście")

ZGŁOSZENIA należy kierować do Komitetu Organizacyjnego Spływu, na przesłanych drukach z dowodem wpłaty wpisowego, na adres:

Oddział Zakładowy PTTK przy Stoczni Gdynia S.A.
81-969 Gdynia ul. Czechosłowacka 3

Istnieje możliwość rezerwacji miejsc tel/fax 058 627-75-83 (ew. prosimy zostawić informację na automat. sekretarce) lub wieczorem 058 665-03-20 kom. 692-600-753 e-mail: basiaurbanik@wp.pl

Niepotwierdzona rezerwacja (wpłatą na konto) wygasa z dniem 25.08.2006 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2006 r. Prosimy o podanie adresu kontaktowego lub nr tel. /faxu, e-maila, celem potwierdzenia przyjęcia na Spływ (decyduje kolejność zgłoszeń).

Organizatorzy proszą o podanie na karcie zgłoszenia trasy, na której uczestnicy mają zamiar płynąć oraz w jakiej kategorii łodzi. Szczegółowy Regulamin Spływu uczestnicy otrzymają przy weryfikacji w Wieżycy.

Do zobaczenia
KOMITET ORGANIZACYJNY
XXXVII MIĘDZYNARODOWEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO "ZŁOTE LIŚCIE"