IV OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY rzeką ROPĄ

GORLICE 2006

Termin i miejsce spływu: 6-9.04.2006; Rzeka Ropa od Łosia do Biecza (31 km)

Organizator spływu: Starostwo Powiatowe w Gorlicach.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Gorlicach; Urząd Gminy w Gorlicach; Urząd Gminy Biecz; Klub Turystyki Kajakowej i Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Gorlicach; Klub Sportowy “Jutrzenka” Gorlice.

Komitet Honorowy: Starosta Powiatu Gorlickiego – W. Kochan (przewodniczący); Burmistrz Miasta Gorlice –
K. Sterkowicz; Zastępca Burmistrza Gminy Biecz – W. Gazda; Wójt Gminy Gorlice – R. Guzik; Prezes Oddziału PTTK w Gorlicach – R. Trojanowicz.

Komitet Organizacyjny: K. Mikruta (przewodniczący); J. Knot, W. Gazda, B. Niedziela, M. Lityński.

Cele spływu: Poznanie miast Gorlice i Biecz wraz z okolicą Beskidu Niskiego. Propagowanie turystyki i sportu kajakowego. Czynny wypoczynek weekendowy.

Kierownictwo spływu: M. Lityński (komandor); B. Niedziela (wicekomandor); J. Bratko, Z. Mączyński (kwatermistrze); P. Sikora (kierownik pokazów); Sędzia główny (vacat); B. Niedziela (pilot początkowy), J. Żerański (pilot końcowy).

PROGRAM OSK Gorlice 2006

Czwartek (6.04.2006) Przyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego PAN w Szymbarku-Bystrej koło Gorlic. Zakwaterowanie uczestników, weryfikacja, omówienie warunków spływu.

Piątek (7.04.2006)

8:00 Śniadanie i piesza wycieczka do Gorlic.

11:00 Oficjalne otwarcie Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego, którego pierwszym dniem jest II Gorlicki Dzień Kajakarza. Przemówienia powitalne. Pokazy rodeo kajakowego oraz elementów ratownictwa w kajakarstwie górskim na progu wodnym w Gorlicach.

12:00 Zawody kajakowe, demonstracja sprzętu kajakowego.

14:00 Zakończenie zawodów i pokazów. Wręczenie nagród i dyplomów honorowych.

15:00 Gorący posiłek.

15:30 Zwiedzanie miasta Gorlice oraz Muzeum Regionalnego PTTK.

17:00 Spotkanie z uczestnikami kajakowej wyprawy w Himalaje.

19:00 Powrót do OW w Szymbarku-Bystrej; ognisko.

Sobota (8.04.2006)

8:00 Śniadanie.

9:00 Start do I etapu spływu rzeką Ropą z Szymbarku-Bystrej do Biecza (17 km).

10:00 Slalom na bystrzu w Ropicy Polskiej.

14:00 Spotkanie z władzami miasta, obiad w Bieczu, zwiedzanie miasta i muzeum.

17:00 Powrót do Szymbarku-Bystrej.

20:00 Wieczór integracyjny na terenie ośrodka.

Niedziela (9.04.2006)

8:30 Śniadanie i wyjazd do Łosia.

10:00 Start do II etapu spływu rzeką Ropą z Łosia do Szymbarku-Bystrej (14 km).

12.00 Zwiedzanie skansenu budownictwa wiejskiego, położonego obok kasztelu w Szymbarku.

15.00 Obiad i zakończenie imprezy na terenie OW PAN w Szymbarku-Bystrej.

REGULAMIN ZAWODÓW

Zawody odbywają się w miejscu wytyczonym przez organizatora i polegają na pokonaniu określonego odcinka rzeki; start i meta znajdują się na lądzie w tym samym miejscu. Bramek nie wolno dotykać, a za każde dotknięcie bramki przyznawane są punkty karne. Start pojedynczych zawodników odbywa się według kolejności zgłoszeń na liście startowej. Wszyscy zawodnicy płyną na kajakach, dostarczonych przez organizatora z dowolnym wiosłem. Zawodnicy mają możliwość zmiany ubrania w wydzielonym pomieszczeniu. Każdy z uczestników zawodów otrzymuje dyplom uczestnictwa, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii dodatkowe nagrody. Przewidziano także nagrody zespołowe.

 

REGULAMIN SPŁYWU

Warunki uczestnictwa: Ukończone 18 lat życia. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Uczestnicy biorą udział w spływie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia tego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych. Dowód opłacenia wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do udziału w spływie. Uczestnicy spływu będą zakwaterowani na terenie Ośrodka Wypoczynkowego PAN w Szymbarku-Bystrej koło Gorlic. Pokoje 1, 2 i 3-osobowe, łazienki i prysznice na korytarzu lub w pokojach.

Wysokość opłat wpisowych:

Termin zgłoszeń: 25.03.2006

Wpłaty należy dokonać na konto:

Klub Sportowy “Jutrzenka” Gorlice

BS Gorlice 91879500052001000007360001

Z dopiskiem “IV OSK Gorlice 2006”

Dowód wpłaty proszę przesłać na adres:

Zespół Inżynieryjno-Geodezyjny Bogusław Niedziela

Skrytka pocztowa 3; ul. 11 Listopada 21; 38-300 Gorlice

Dodatkowych informacji udziela:

Marek Lityński, tel.: 0-602 398 140; E-mail: dinomdl@wp.pl

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

Postanowienia końcowe:

Dojazd i odjazd z Szymbarku odbywa się na koszt własny uczestników. W przypadku nie przybycia na spływ wpisowe nie podlega zwrotowi. W przypadku odwołania przyjazdu po 25.03.2005 zwrocie ulega połowa wpłaconej kwoty. Ostrzega się, że na trasie spływu występują przeszkody w korycie, wymagające przeniesienia kajaków brzegiem rzeki. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy spływu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stanu wody.

 

DOJAZD NA MIEJSCE IMPREZY

Gorlice są dużym miastem powiatowym, położonym u stóp Beskidu Niskiego przy historycznej Drodze Karpackiej, posiadającej obecnie status drogi krajowej o numerze 28. Droga ta przebiega u podnóża Beskidów jako równoległa do drogi nr 4 (Kraków – Lwów) i jest naszą główną południową arterią, łączącą miasta od Zatoru do Przemyśla przez: Wadowice, Maków Podhalański, Jordanów, Mszanę Dolną, Limanową, Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Biecz, Jasło, Krosno i Sanok. Obie drogi wielokrotnie połączone są ze sobą południkowo innymi, regionalnymi i lokalnymi odcinkami, przebiegającymi najczęściej dolinami rzek. Ogólnie mówiąc ze Śląska trzeba jechać do Gorlic przez Kraków i Nowy Sącz, a z Warszawy przez Kielce i Tarnów.

Szymbark leży przy wspomnianej drodze nr 28 pomiędzy Grybowem a Gorlicami, a dokładniej między Ropą i Ropicą Polską. Wieś ciągnie się przez kilka kilometrów i posiada dodatkowe nazwy od niegdysiejszych przysiółków. My musimy szukać nazwy Bystra, która pojawia się na drogowskazie obok oznaczenia ośrodka zdrowia. Wówczas należy skręcić w prawo (jadąc z Gorlic) lub w lewo (jadąc z Grybowa), przejechać przez most na rzece Ropie i po 300 m wjechać w bramę (tę otwartą, drugą z kolei) Stacji Naukowej i Ośrodka Wypoczynkowego PAN, położonego po prawej stronie drogi do Bystrej.