XXX Jubileuszowy
Ogólnopolski Spływ Kajakowy

SZCZECIŃSKIE LIŚCIE PLATANOWE 2006

24 - 27 sierpnia 2006 r.
REGULAMIN

 1. ORGANIZATORZY:
 2. Szczeciński Klub Turystyki Kajakowej “PŁONIA”, ROS PTTK im. Stefana Kaczmarka
  Impreza dofinansowana z funduszy Urzędu Marszałkowskiego woj. Zachodniopomorskiego

 3. TERMIN I TRASA SPŁYWU:
 4. Spływ odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2006

  Trasa po Międzyodrzu i rzeką Płonią od Stawu Cysterskiego do ujścia oraz poprzez Jezioro Dąbskie, port i Odrę Zachodnią do Stanicy PTTK “Międzyodrze”.

 5. RAMOWY PROGRAM SPŁYWU
 6. 24.08

  przyjmowanie uczestników - stanica PTTK Międzyodrze od godz. 1800 (na terenie Kąpieliska Dziewoklicz – oznakowany zjazd z Szosy Poznańskiej, z dworca PKP bezpośredni dojazd autobusem nr 61
  uwaga: przystanek na żądanie)

  25.08

  800- 900- przyjmowanie uczestników
  1000 - uroczyste otwarcie Spływu
  1100 - cross kajakowy
  trasa: Stanica-Odra Zach.- kanał Leśny – Gęsi Rów – Ustowski Rów – Odra Zach. – Stanica - 3 km 1400 - start do I etapu
  Stanica-Odra Zachodnia- Skośnica - Żeglica – Kanał Różany-Siadło Dolne--Odra Zachodnia- Kanał Kurowski- Stanica
  - 15 km
  2000 - ognisko

  26.08

  800 - wyjazd uczestników do Jezierzyc na start do II etapu

  Staw Klasztorny – rzeka Płonia – Jezioro Dąbskie– HOM - 14 km

  OS (odcinek szybkościowy) – od ujścia rzeki Płoni do przystani kajakowej na terenie HOM

  1700 powrót na stanicę PTTK Dziewoklicz

  2000 ognisko - podsumowanie Spływu

  27.08 800 - wyjazd uczestników na start do III etapu HOM Dąbie

  HOM – Jezioro Dąbskie – Kanał Jacka – Regalica - Jezioro Dąbskie – Orli Przesmyk – Odra Zachodnia – Stanica PTTK - 15 km

  1500 – meta III etapu, wyjazd uczestników

  razem do przepłynięcia: - 47 km

 7. OBSADA SPŁYWU:
 8. komandor Mirosława Muntowska
  wicekomandor Ewa Pospychała

 9. CEL SPŁYWU:
  • rozpowszechnienie piękna rzeki Płoni i Międzyodrza
  • zapoznanie uczestników ze specyfiką portu
  • promocja szczecińskich akwenów i miasta Szczecina
  • zdobywanie odznak turystyki kajakowej PTTK i PZK
  • popularyzacja turystyki kajakowej jako formy aktywnego wypoczynku
  • integracja kajakarzy z Polski
  • uczczenie XXX rocznicy powstania klubu SKTKaj. “Płonia”

 10. ZAKWATEROWANIE
 11. W ramach wpisowego (w warunkach turystycznych) pod dachem Stanicy “Międzyodrze”.
  Własny śpiwór. Ilość miejsc ograniczona.
  Możliwość rozbicia namiotu.

 12. WYŻYWIENIE
 13. Śniadania i kolacje we własnym zakresie; na każdym etapie jest możliwość zaopatrzenia w sklepie.
  Codziennie po powrocie z trasy gorący posiłek, w sobotę wieczorem wspólna biesiada.

 14. SPRZĘT PŁYWAJĄCY
 15. zapewniamy kajaki dwuosobowe z wyposażeniem – odpłatność za miejsce:
  - 3 dni pływania                                     20 zł
  - 2 dni pływania (Płonia i powrót) 15 zł

 16. WARUNKI UCZESTNICTWA
 17. Zgłoszenie udziału w spływie i opłacenie wpisowego. Ukończenie 18 lat i umiejętność pływania; młodsi mogą uczestniczyć w spływie wyłącznie pod opieką dorosłych.

  W zgłoszeniu należy podać:

  imię i nazwisko, pesel , serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, ilość rezerwowanych kajaków, telefon kierownika grupy oraz załączyć kserokopię dowodu wpłaty.

  Termin zgłoszeń upływa 17 sierpnia 2006

 18. KOSZTY
 19. WPISOWE :      100,- zł

 20. ŚWIADCZENIA
 • opieka instruktorów rekreacji ruchowej i ratowników WOPR na trasie spływu
 • ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
 • 3 gorące posiłki
 • opieka medyczna
 • serwis techniczny na trasie spływu
 • pamiątka spływowa
 • transport sprzętu i uczestników
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Spływ odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zabrania się wypływania przed pilota początkowego i pozostawania za pilotem końcowym. Podczas płynięcia załogi powinny zachować kontakt wzrokowy.
 • Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na wodzie.
 • Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu zabrania się wypływania na trasę.
 • Podczas poruszania się po szlaku żeglugowym obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo wobec osób prowadzących.
 • Uczestnicy nie stosujący się do powyższych zasad mogą liczyć się z możliwością wykluczenia ze spływu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tras i programu imprezy.

Hasło spływu:

Czy to słońce z nieba grzeje,
Czy za kołnierz deszcz się leje,
Zawsze trzymaj nos do góry!
Nam nie straszne przecież chmury.
Nic to, że cos krzyże gniecie
i odciski masz na grzbiecie.
Łap za wiosło i na wodę
po kolejną schodź przygodę.

Dodatkowych informacji udzielają oraz zgłoszenia przyjmują

Mirosława Muntowska:

tel.0608 603 772;
e-mail;mmuntowska@tlen.pl

Ewa Pospychała:

tel.0602 376 214 / 91*812 37 25;
Adres: 71-087 Szczecin, ul.Derdowskiego 38/46
e-mail:
ewap8@wp.pl

Wpłaty można dokonać przelewem na konto:

Regionalny Oddział Szczeciński PTTK

PeKaO SA I O/Szczecin 03124038131111000043756810

z dopiskiem “PLATANY”

lub na miejscu po uprzednim zgłoszeniu u organizatorów