REGULAMIN
X Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego
“Mazowiecka Wiosna 2006”

*

Poznajemy walory krajoznawczo-turystyczne Mazowsza

SKRWA (Płn)

Rzeka , prawy dopływ dolnej Wisły; dł. 99 km, pow. dorzecza 1539 km kw; źródła na Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim; płynie w krętej i podmokłej dolinie; maks. rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 2,5 m: główny dopływ – Sierpienica (pr); 2 km. przed ujściem, na lewym brzegu: Ośrodek Jeździecko -Wczasowy CIERSZEWO. Jako szlak kajakowy należy do dość trudnych, szczególnie na odcinku przełomu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego (szybki nurt, liczne przeszkody w postaci powalonych drzew, kamienie, przeszkody po budowlach wodnych, przenoszenia kajaków).

SIERPC

Miasto; kościół parafialny gotycki z XVI w; kościół Św. Ducha z XVI w. z gotycką polichromią wnętrza; ratusz klasycystyczny z XIX w., w nim Muzeum Etnograficzne; skansen budownictwa ludowego płn. Mazowsza.

BRUDZEŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Brudzeński Park Krajpobrazowy leży na prawym brzegu Wisły na płn.-zach. od Płocka. Powstał w 1988 r. pow. 4484 ha. Obejmuje przyujściowy odcinek Skrwy. Krajobraz doliny jest urozmaicony, wysokie strome skarpy rozcięte są przez malownicze wąwozy, a piękne lasy stanowią istotną cechę tego terenu. Dominują lasy grądowe z dużymi fragmentami starodrzewia. Spotyka się rośliny chronione jak: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, konwalia, śnieżyczka przebiśnieg. Na skarpach dolin i wąwozów występują murawy kserotermiczne. Bliskość Płocka powoduje, że Park pełni fukcje turystyczne.

PŁOCK

Liczne zabytki: zespół katedralno - zamkowy na Wzgórzu Tumskim – katedra MB Mazowieckiej, romańska z XII w.; dwie gotyckie wieże zamkowe; dawne opactwo Benedyktów, kościół św. Wojciecha z IVX w.; klasztor XIV- XVIII w.,w zabudowaniach Muzeum Mazowieckie klasycystyczna zabudowa Starego Rynku, ratusz i domy z XIX w. i wiele innych obiektów zabytkowych .


Termin 29.04. – 03.05.2006 r.
Miejsce rz. Skrwa Płn. (4 etapy, do pokonania – 72 km) z bazą noclegowo-żywieniową w Cierszewie.
Organizatorzy TKKF Ognisko “Szczęśliwice”,
PTTK O/Mazowsze,
Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym
Wspomagają Komisja Turystyki i Rekreacji PZK
Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
PH „JURANT” Browary Warmińsko-Mazurskie

Impreza jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenia

Należy wypełniać na piśmie z podaniem: - imię i nazwisko, adres zamieszkania , PESEL, telefon kontaktowy, nr legitymacji z opłaconą składką ( dla członków PTTK), kategorii łodzi (T-1,T-2) i składu załogi. Zgłoszenie należy przesłać na adres

TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ
OGNISKO „SZCZĘŚLIWICE”
03-216 Warszawa ul. Modlińska 14
tel. 0 22 499 80 82 fax 0 22 499 71 69 e-mail: tkkf.szczesliwice@wp.pl

wraz z dowodem wpłaty wpisowego.

Wysokość wpisowego

150 zł. od osoby – bez względu na ilość wykorzystanych przez Uczestnika świadczeń. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie po 12.04. 2006 r. wpisowe nie ulega zwrotowi. Pieniądze należy wpłacać na konto:

BANK MILLENIUM S.A.
Nr 30 1160 2202 0000 0000 4889 3890

Świadczenia organizatorów

Ramowy program:
29.04. godz. 10:00
godz 12:00
godz.15:30
godz.16:00
godz.18:00
odjazd autokaru spod Torwaru w Warszawie
przyjazdy uczestników do Cierszewa, weryfikacja
otwarcie spływu
impreza na orientację (INO)
ognisko+posiłek
30.04. godz. 09:00
godz. 13:00

godz. 18:00
wyjazd do Sierpca, zwiedzanie Muzeum Wsi.
start do I etapu spływu - odcinek limitowany czasem na trasie:
Mieszczk – Tłuchówek (19,5 km),
posiłek
01.05. godz. 09:00

godz. 14:00

godz. 20:00
wyjazd na start do II etapu spływu (OLC + OS), na trasie:Tłuchówek – Janówek ( 26 km),
po zakończeniu spływu – wycieczka do Płocka
przerwa w płynięciu (udział w festynie rekreacyjno-sportowym w Janoszce k/Brudzenia Dużego, posiłek),
wieczorek integracyjny,
02.05. godz. 09:00

godz. 20:00
wyjazd na start do III etapu spływu (ORP), na mecie w Cierszewie na trasie: Janówek – Cierszewo (19,5 km), na mecie – posiłek turystyczny
wieczór komandorski, ogłoszenie wyników.
03.05. godz. 10:00

godz. 15:00
godz 16:00
start do IV etapu spływu im. Waldka Świtaja na trasie: Cierszewo-rez.Brwilno / złożenie kwiatów przy kamieniu pamiątkowym/ - Cierszewo (7 km).
pożegnalny obiad, zakończenie imprezy.
odjazd autokaru do Warszawy.

Weryfikacja

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania się w sekretariacie spływu. Do weryfikacji niezbędne są:
 1. Posiadanie dowodu tożsamości.
 2. Potwierdzenie wpłaty wpisowego.
 3. Złożenie pisemnej zgody prawnych opiekunów na udział w spływie osoby niepełnoletniej.
 4. Ustalenie kategorii łodzi i składu osady.
 5. Złożenie “Oświadczenia uczestnika”
Po zweryfikowaniu uczestnik zapoznaje się z uszczegółowionym programem i regulaminem konkurencji kajakowych i rekreacyjno-sportowych.

Obowiązki uczestników imprezy

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do:
 1. Zaleca się, aby każda osada kajakowa posiadała własną apteczkę.
 2. Wszyscy uczestnicy biorą udział w punktacji spływu ze szczególnym uwzględnieniem konkurencji kajakowych. Udział w grach i zabawach brzegowych jest nieobowiązkowy-choć mile widziany przez Organizatorów.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy biorą udział w Spływie na własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie lub upoważnione do opieki osoby dorosłe.
 2. Kierownictwo Spływu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty materialne poniesione przez uczestników w czasie trwania imprezy.
 3. Kierownictwo Spływu, ze względu na warunki pogodowe i bezpieczeństwo uczestników, może zmienić, skrócić, a nawet odwołać poszczególne etapy spływów, bez obowiązku rekompensaty dla uczestników.
 4. Kierownictwo Spływu ma prawo wykluczenia z uczestnictwa w Spływie osób, które nie podporządkują się Regulaminowi oraz zarządzeniom Kierownictwa, bez obowiązku zwrotu wniesionych opłat.
 5. Organizatorzy Spływu gwarantują, że dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, niż związanych z organizacją imprezy.
 6. W czasie Spływu działać będzie Komisja Sędziowska, która w oparciu o Regulamin Konkurencji Kajakowo-Brzegowych przeprowadzi klasyfikację indywidualną i drużynową.
 7. Kierownictwo Spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu i zmian wniesionych w trakcie trwania imprezy, w zależności od zaistniałej sytuacji.
 8. Kadrę Spływu stanowią członkowie Sekcji Kajakowej Ogniska TKKF “Szczęśliwice” i Młodzieżowego Klubu Wodniaków i Ratowników Wodnych PTTK O/Mazowsze. 9. Komandorem Spływu jest Andrzej Pawlewski, pozostały skład Kierownictwa podany zostanie w terminie póżniejszym.

Informacje o spływie

Andrzej Pawlewski, tel. 0503 112 576
Elżbieta Gomulska, tel. 0606 255 577

Załącznik

Wykaz niezbędnego wyposażenia osobistego dla osób biorących udział w części kajakowej X OSK “MazowieckaWiosna 2006”

 1. Ciepła lekka odzież na kajak /dwie koszulki z długimi rękawami, lekka kurtka z kapturem chroniąca ciało przed wiatrem i zamoczeniem, najlepiej z materiału “oddychającego”, dresy- najlepiej z przewagą sztucznego włókna, obuwie do brodzenia po wodzie, skarpety, czapkę i rękawiczki chroniące przed zamoczeniem.
  Część z wymienionej odzieży należy wziąć na zapas z uwagi na możliwość wywrotki.
 2. Wodoszczelny worek na zapasową odzież.
 3. Buty turystyczne do chodzenia.
 4. Odzież do przebrania się po spływie.
 5. Okulary przeciwsłoneczne,
 6. Termos na herbatę,
 7. Wodoszczelny pojemnik na prowiant, leki, itp.
 8. Cumka do kajaka.
 9. Zestaw niezbędnych leków.
 10. Fartuch lub folia chroniącą nogi przed zamoczeniem.
 11. Karimata lub dmuchana poduszkę do siedzenia w kajaku.
 
Komandor Andrzej Pawlewski