IMPREZA JEST DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGOVIII Jesienny POL-ECO-Challanger
o PUCHAR BOBRÓW 2006


6 - 8 października 2006 r.

RYNIA
( Narew/J.Zegrzyńskie – Rządza – Kanał Żerański )OrganizatorTowarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko “Szczęśliwice”

Współorganizatorzy

Mazowieckie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.
Klub Kajakowy “Wodnik” PTTK O/Nowu Dwór Maz.
Młodzieżowy Klub Wodniaków i Ratowników PTTK O/Mazowsze.
Baza noclegowa Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Ryni n/j. Zegrzyńskim, tel. (022) 768 01 66. Zgłoszenia dokonuje się na “Karcie uczestnictwa”, którą należy przesłać na adres:

TKKF Ognisko “Szczęśliwice”,
ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa,
tel. (022) 499 80 82, fax (022) 499 71 69,
e-mail: tkkf.szczesliwice@wp.pl

w terminie do 03.10.2006 r.

Wpisowe 120 zł. płatne gotówką lub przelewem na konto:

TKKF “Szczęśliwice”
Nr 30 1160 2202 0000 0000 4889 3890.

Doadatkowych informacji udziela Andrzej Pawlewski, tel. 0503 112 576.

Świadczenia
06.10. piątek
godz. 16:30odjazd autokaru z ul. E.Plater (Sala Kongresowa) w Warszawie
godz. 17:30weryfikacja i zakwaterowanie uczestników
godz. 19:00wieczór przy ognisku /pieczenie kiełbasek, piosenka turystyczna/
godz. 23:00cisza nocna

07.10. sobota
godz. 08:00śniadanie
godz. 10:00otwarcie imprezy i start na trasę trójboju /Puchar Bobrów/
godz. 14:00otwarcie mety, strzelanie, posiłek z grilla
godz. 16:00zamknięcie mety
godz. 20:00uroczyste zakończenie trójboju /ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, muzyka
godz. 24:00cisza nocna

08.09. niedziela
godz. 08:00śniadanie
godz. 09:00pakowanie się i zdawanie kluczu od pokoi
godz. 10:00odprawa i start do spływu: Rynia – Warszawa
godz. 11:00odjazd autokaru do Warszawy
godz. 15:00zakończenie spływu, posiłek turystyczny
godz. 16:00rozwiązanie imprezy


Założenia regulaminowe konkurencji

Jest to konkurencja wielobojowa składająca się z marszu na orientacje/INO/, pływania kajakiem i strzelania z broni pneumatycznej. Terenem zmagań są lasy wokół Ryni, rz.Rządza oraz WOW. W zawodach biorą udział 2-osobowe osady kajakowe (T2), dowolnej płci i wieku, reprezentujące organizacje sportowe, szkoły, urzędy i instytucje, przedsiębiorstwa oraz grupy środowiskowe. Prowadzona będzie punktacja indywidualna i drużynowa na którą składać się będzie wynik trzech najlepszych osad z ekipy. Osoby niepełnoletnie startują pod opieką osób dorosłych i za zgodą prawnych opiekunów. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, poświadczając ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa. Organizator zapewnia sprzęt do pływania i strzelania oraz mapy. Zaleca się aby każda osada dysponowała kompasem /. Imprezę poprzedzi odprawa techniczna na której sędziowie zapoznają z warunkami i zasadami przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.

Start – przystań WOW Rynia. Meta – przystań Towarzystwa Sportowego Białołęka 2012 w Warszawie. Udział w spływie jest nieobowiązkowy. Godzinę przed wypłynięciem uczestnicy zobowiązani są do podania składów osad. Podobnie jak wyżej udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność. Niepełnoletni pływają pod opieką dorosłych.

Organizator zapewnia:

kajaki, udział pilotów, transport bagaży i posiłek na mecie.

UWAGA !
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych Organizator ma prawo dokonać odpowiednich korekt w programie imprezy
.

Skład kadry
KomandorAndrzej Pawlewski
Sędzia GłównyElżbieta Gomulska
KwatermistrzMikołaj Pawlewski
SekretariatPaulina Czyżkowska
Piloci

Zbigniew Skrzymowski
Tadeusz Łazarczyk
INO i strzelanieWojciech Maszer

ZAPRASZAMY