Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Celem ustanowienia Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej GOK) jest:

§ 2

 1. O GOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 3

 1. Górska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
I stopień BRĄZOWY
II stopień SREBRNY
III Stopień ZŁOTY

§ 4

 1. Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może przyznać każdą odznakę GOK.
 2. Odznaki stopnia i i II weryfikują i przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
 3. Odznakę stopnia III przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§5

 1. GOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia BRĄZOWEGO.
 2. Odznakę przyznaje się za pływanie kajakiem lub kanadyjką po rzekach trudnych i uciążliwych, ujętych w wykazach A i B, będących załącznikami do niniejszego regulaminu.
 3. Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK i potwierdzone zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 4. Zdobywanie GOK zaleca się rozpoczynać po zdobyciu minimum TOK stopnia BRĄZOWEGO.

§ 6

 1. Po przepłynięciu odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości szlaków, książeczki TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III

Warunki przyznawania odznaki

§ 7

 1. Podstawą przyznania GOK jest przepłynięcie na stopień:


 2. I BRĄZOWY 8 szlaków z wykazu “A”
  II SREBRNY 8 szlaków dotychczas nie przepłyniętych z wykazu “A”
  III ZŁOTY 10 szlaków z wykazu “B”

 3. Kolejność pokonywania szlaków jest dowolna.
 4. W okresie ubiegania się o GOK różnych stopni dozwolone są przerwy w pokonywaniu szlaków.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 8


 1. Ewidencję turystów, którzy zdobyli GOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.
 2. W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 3. Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 10

Traci moc regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 11

Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r.


Załącznik do Regulaminu GOK PTTK


WYKAZ “A”
SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na  GOK STOPNIA i  i  II

1 BÓBR Lwówek Śląski – Żagań 92 km
2 BIAŁA DUNAJCOWA Grybów – Tuchów 45 km
3 BIAŁA GŁUCHOŁASKA Nowy Świętów – Biała Nyska 10 km
4 DUNAJEC Nowy Targ – Nowy Sącz 90 km
5 DRAWA Drawno – Stare Osieczno 45 km
6 ŁUPAWA Kozin – Damno 42 km
7 ŁEBA Miłoszewo – Boże Pole Małe 24 km
8 NYSA KŁODZKA Długopole Zdrój – Bardo 43 km
9 POPRAD Muszyna – Stary Sącz (ujście) 55 km
10 RADUNIA Somonino – Żukowo 20 km
11 RABA Rabka – Myślenice 38 km
12 RAWKA Nowy Dwór – Kęszyce 45 km
13 SAN Zwierzyń – Sanok 33 km
14 SKRWA Żurawieniec – Murzynowo (ujście) 65 km
15 SŁUPIA Sulęczyno – Gałąźnia Mała 38 km
16 STUDNICA Kawcze – Ciecholub (ujście) 15 km
17 SKAWA Osielec – Zembrzyce 19 km
18 TANEW Narol – Osuchy 39 km
29 WEL Tuczki – Lidzbark Welski 30 km
20 WISŁOK Besko – Krosno 27 km

WYKAZ “B”
SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na  GOK STOPNIA III

1 BIAŁKA TATRZAŃSKA Szałasy – Frydman 23 km
2 BIAŁA LĄDECKA Stronie Śląskie – Krosnowice 31 km
3 BÓBR Kamienna Góra – Lwówek Śląski 85 km
4 CZARNY DUNAJEC Dolina Chochołowska – Nowy Targ 37 km
5 DZIKA ORLICA Mostowice – Lesica 20 km
6 KWISA Leśna – Kliczków 48 km
7 OSŁAWA Smolnik – Czaszyn 38 km
8 ROPA Uście Gorlickie – Biecz 40 km
9 SAN Procisne – Rajskie 30 km
10 SOLINKA Cisna – Bukowiec (drugi most) 21 km
11 SOŁA Rajcza – Żywiec 25 km
12 WISŁOKA Krempna – Jasło 38 km
13 WOŁOSATY Ustrzyki Górne – Procisne 13 km
14 WETLINA Wetlina – Polanki nad Solinką 24 km


UWAGA!
Organizując wyjazd na szlaki kajakowe GOK należy zabrać ze sobą sprzęt asekuracyjny i ratunkowy.