Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK

Przepisy ogólne

§ 1

 1.   Celem ustanowienia Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK (dalej zwanej GOK) jest:

§ 2

 1.   O GOK mogą ubiegać się turyści, którzy spełnili warunki określone niniejszym regulaminem.

§ 3

 1.   Górska Odznaka Kajakowa posiada trzy stopnie:
I stopień BRĄZOWY
II stopień SREBRNY
III Stopień ZŁOTY

§ 4

 1.   Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK może przyznać każdą odznakę GOK.
 2.   Odznaki stopnia i i II weryfikują i przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne.
 3.   Odznakę stopnia III przyznaje Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK na wniosek Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział II

Zasady zdobywania odznaki

§5

 1.   GOK zdobywa się według kolejnych stopni, zaczynając od stopnia BRĄZOWEGO.
 2.   Odznakę przyznaje się za pływanie kajakiem lub kanadyjką po rzekach trudnych i uciążliwych, ujętych w wykazach A i B, będących załącznikami do niniejszego regulaminu.
 3.   Spływy muszą być wpisane do książeczki TOK i potwierdzone zgodnie z zasadami w niej zawartymi.
 4.   Zdobywanie GOK zaleca się rozpoczynać po zdobyciu minimum TOK stopnia BRĄZOWEGO.

§ 6

 1.   Po przepłynięciu odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości szlaków, książeczki TOK należy przesłać do dowolnego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego.

Rozdział III

Warunki przyznawania odznaki

§ 7

 1.   Podstawą przyznania GOK jest przepłynięcie na stopień:


 2. I BRĄZOWY 8 szlaków z wykazu “A”
  II SREBRNY 8 szlaków dotychczas nie przepłyniętych z wykazu “A”
  III ZŁOTY 10 szlaków z wykazu “B”

 3.   Kolejność pokonywania szlaków jest dowolna.
 4.   W okresie ubiegania się o GOK różnych stopni dozwolone są przerwy w pokonywaniu szlaków.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 8


 1.   Ewidencję turystów, którzy zdobyli GOK, prowadzą w zakresie swych uprawnień odpowiednio: Terenowe Referaty Weryfikacyjne oraz Komisja Turystyki Kajakowej ZG PTTK.
 2.   W przypadku utraty książeczki TOK właściwe Terenowe Referaty Weryfikacyjne mogą wydać, na pisemną prośbę zainteresowanego, potwierdzenie zdobytych odznak.
 3.   Książeczka TOK wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu nie będzie weryfikowana.

§ 9

Prawo ostatecznej interpretacji poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK.

§ 10

Traci moc regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK z dnia 26.05.1995 r.

§ 11

Regulamin Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 22/2002 z dnia 26.04.2002 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

Komisja Turystyki Kajakowej
Zarządu Głównego PTTK

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2002 r. *)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Górskiej Odznaki Kajakowej PTTK *)

 

WYKAZ "A"

SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA I i II

 

 1.   BÓBR

 2. Lwówek Śląski - Szprotawa

  69 km

 3.   BIAŁA DUNAJCOWA

 4. Grybów - Tuchów

  45 km

 5.   BIAŁA GŁUCHOŁASKA

 6. Nowy Świętów - Biała Nyska  

  10 km

 7.   BUKOWA

 8. Momoty Górne - ujście

  17 km

 9.   BUKOWINA

 10. Skrzeszewo - Kozin  19

  19 km

 11.   DUNAJEC

 12. Nowy Targ - Nowy Sącz z wyłączeniem jez. Czorsztyńskiego i Sromowieckiego

  70 km

 13.   DRAWA

 14. Drawno - Stare Osieczno

  45 km

 15.   ŁUPAWA

 16. Kozin - Damno

  42 km

 17.   ŁEBA

 18. Miłoszewo - Boże Pole Małe

  24 km

 19.   NYSA KŁODZKA

 20. Zabłocie - Kłodzko

  19 km

 21.   POPRAD

 22. Muszyna - Stary Sącz (ujście)

  55 km

 23.   RABA

 24. Rabka - MyŚlenice

  38 km

 25.   RAWKA

 26. Nowy Dwór - Kęszyce

  45 km

 27.   SAN

 28. Zwierzyń - Sanok

  33 km

 29.   SKRWA

 30. Żurawieniec - Murzynowo (ujście)

  65 km

 31.   SŁUPIA

 32. Sulęczyno - Gałąźnia Mała

  38 km

 33.   STUDNICA

 34. Kawcze - Ciecholub (ujście)

  15 km

 35.   SKAWA

 36. Osielec - Zembrzyce

  19 km

 37.   WEL

 38. Koty - Trzcin

  27 km

 39.   WISŁOK

 40. Besko - Krosno

  27 km

 

WYKAZ "B"

SZLAKÓW DO PRZEPŁYNIĘCIA na GOK STOPNIA III

 1.   BIAŁKA TATRZAŃSKA

 2. Szałasy - Frydman

  23 km

 3.   BIAŁA LąDECKA

 4. Stronie Śląskie - Krosnowice

  31 km

 5.   BÓBR

 6. Ciechanowice - Siedlęcin (jez. Modre)

  32 km

 7.   BÓBR

 8. Nielestno - Lwówek Śląski

  20 km

 9.   CZARNY DUNAJEC

 10. Dolina Chochołowska - Nowy Targ

  37 km

 11.   DZIKA ORLICA

 12. Mostowice - Lesica

  20 km

 13.   KWISA

 14. Osieczów- Trzebów(ujście)

  39 km

 15.   OSŁAWA

 16. Smolnik - Czaszyn

  38 km

 17.   ROPA

 18. Uście Gorlickie - Biecz

  40 km

 19.   SAN

 20. Procisne - Rajskie

  30 km

 21.   SOLINKA

 22. Cisna - Bukowiec (drugi most)

  21 km

 23.   SOŁA

 24. Rajcza - Żywiec

  25 km

 25.   WISŁOKA

 26. Krempna - Jasło

  38 km

 27.   WOŁOSATY

 28. Ustrzyki Górne - Procisne

  13 km

 29.   WETLINA

 30. Wetlina - Polanki nad Solinką

  24 km

   

  *) Załącznik do Regulaminu Górskiej Odznaki Kajakowej został zmieniony Uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 12/XX/2023 z dnia 24 marca 2023 r. i obowiązuje od daty zatwierdzenia.

   

  UWAGA!

  Organizując wyjazd na szlaki kajakowe GOK należy zabrać ze sobą sprzęt asekuracyjny i ratunkowy oraz sprawdzić stan wody na wodowskazach.