Skład Komisji Turystyki Kajakowej ZG PTTK
(kadencja 2013-2017)
przewodniczący: Tomasz Malinowski
wiceprzewodniczący: Bożena Siczek
sekretarz: Elżbieta Gomulska
członkowie:
Romualda Kuśmierczyk
Henryk Gąsiorowski
Mirosław Okrasa