Towarzystwo Turystyczne
“CHAPACZ”
w Zielonej Górze

zaprasza :

w terminie 7 - 15.07.2007 r.

na

XXII Ogólnopolski Spływ Kajakowy

LUBUSKI SZLAK WODNY

Rzekami : Obrzycą, Obrą i Wartą

na trasie :

KOPANICA-ZBĄSZYŃ-TRZCIEL-MIĘDZYRZECZ-BLEDZEW-SKWIERZYNA-SANTOK

To mało znany, niezwykle malowniczy szlak wodny. Prędzej spotkasz na nim rzadkie gatunki ptaków niż tłumy turystów. Trasa jest urozmaicona: wiedzie przez jeziora i przez dzikie odcinki rzeki, gdzie zdarzają się zwałki i przenoski.

 

Informacje i zapisy:

 • u Komandora spływu tel. 0-68/327-16-52, 0-503-811-929, 0-512-459-457,
 • www.chapacz.pl, e-mail: chapacz@chapacz.pl


INFORMATOR I REGULAMIN
XXII OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

“LUBUSKI SZLAK WODNY”

POD PATRONATEM WOJEWODY LUBUSKIEGO

TERMIN: 7.07.2007-15.07.2007 r.

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA:

Most nad rzeką Obrą w Kopanicy gmina Kargowa, woj. Lubuskie.

TRASA:

rzeki Obra i Warta: Kopanica-Zbąszyń-Trzciel-Międzyrzecz- Bledzew-Skwierzyna-Santok.

ORGANIZATORZY:

 • Towarzystwo Turystyczne “Chapacz” ul.Tylna 3/2, 65-413 Zielona Góra, tel.0-68/327-16-52, 0-503-811-929,
 • Koło PTTK “Chapacz” w Zielonej Górze, tel. 0-512-459-457
 • Urząd Gminy w Santoku

Patronat Honorowy objęli:

 • Wojciech Perczak      - Wojewoda Lubuski,
 • Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu Euroregionu “ Sprewa -Nysa-Bóbr”,
 • Tadeusz Jędrzejczak - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Euroregionu “Pro Europa Viadrina”

KIEROWNICTWO SPŁYWU:

 • Waldemar Pieńkowski - Komandor spływu (instruktor RR)
 • Hieronim Pawłowski - v-ce Komandor, prowadzący grupę
 • Marek Tondera - prowadzący grupę
 • Mirosław Chamera - ratownik
 • Grzegorz Bryś - kwatermistrz,
 • Małgorzata Poniatowska - sekretariat

CELE SPŁYWU:

 • propagowanie turystyki kajakowej jako formy czynnego wypoczynku,
 • poznawanie walorów krajoznawczo-turystycznych województwa lubuskiego jako Krajobrazu Roku 2004,
 • integracja środowisk turystycznych byłych woj. zielonogórskiego i gorzowskiego,
 • popularyzacja Turystycznej Odznaki Kajakowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W spływie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki kajakowej.
 2. Uczestnicy biorą udział w spływie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 3. Uczestnicy odpowiadają za wypożyczony sprzęt i wyrządzone przez siebie szkody, natomiast organizator nie odpowiada za szkody wyrządzone uczestnikom przez osoby trzecie.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność lub po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez ich prawnego opiekuna.
 5. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przedstawienie na starcie: dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wpisowego.
 6. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na wodzie.
 7. Zabrania się spożywania alkoholu przed i w trakcie trwania poszczególnych etapów spływu.
 8. Obowiązuje zakaz używania radioodbiorników itp. w sposób zakłócający innym wypoczynek.

SPRZĘT I EKWIPUNEK:

Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym (kajak). Powinni posiadać własny sprzęt biwakowy (namiot, materac, śpiwór itp.) i ratunkowy( np.: kapok) oraz reperaturkę i apteczkę. Posiłki uczestnicy sporządzają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość wypożyczenia niewielkiej ilości kajaków u organizatora.

OPŁATY:

Tak jak informacje i zapisy (patrz strona tytułowa) oraz na konto

Towarzystwa Turystycznego “Chapacz” ul.Tylna 3/2, 65-413 Zielona Góra

w CitiBank nr 51-1030-0019-0109-8530-0002-8111 z dopiskiem “Spływ”

Lp.

Wyszczególnienie

Wpisowe

1

“Chapacze”

135 zł

2

Przodownicy TK PTTK, instruktorzy PZKaj, ratownicy WOPR , instruktorzy RR

145 zł

3

Członkowie PTTK z minimum 2-letnim stażem

160 zł

4

Pozostali uczestnicy

170 zł

Miejsce w kajaku wypożyczonym u organizatora – 120 zł.

Przy wypożyczaniu sprzętu pobierana będzie oprócz opłaty zasadniczej kaucja zwrotna w wysokości 30 zł od osoby.

OSTATECZNY TERMIN ZAPISÓW WRAZ Z OPŁATĄ UPŁYWA 15.06.2007 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spływie po 15.06.2007 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

Istnieje możliwość zamówienia obiadów, które będą dowożone na biwaki w cenie:

16zł x 8 dni = 128 zł. Możliwe to będzie gdy zgłosi się minimum 20 osób chętnych.

W ramach wpisowego organizator spływu zapewnia:

 • przewóz bagaży na trasie spływu,
 • opłatę biwaków,
 • wklejki do książeczek TOK PTTK i OT PZKaj,
 • ubezpieczenie zbiorowe od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • proporczyk spływu,
 • odznakę pamiątkową,
 • materiały krajoznawcze,
 • opiekę i zabezpieczenie ze strony organizatora,
 • 1 posiłek turystyczny na zakończenie spływu,
 • dowóz autokarem w dn. 7.07 07 r. na trasie z Zielonej Góry do Kopanicy (odjazd o godz. 10.00 z parkingu koło Palmiarni) oraz w dn. 15.07.2007 r. z Santoka do Zielonej Góry.

POSTANOWIENIA OGOLNE:

Uczestnicy biwakują w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Cisza nocna od 23.00 do 6.00. Kierownictwo spływu nie odpowiada za zniszczony lub zagubiony sprzęt uczestnika, natomiast uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody w mieniu społecznym bądź osobie drugiej. Osoby nie podporządkowujące się zarządzeniom kierownictwa spływu mogą być wykluczone ze spływu bez zwrotu kosztów wpisowego. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

TERMINARZ SPŁYWU:

Lp.

Data

Trasa etapu

godz. startu

godz. mety

Liczba km

1

7.07

Przyjmowanie uczestników w Kopanicy
Kopanica – jez.Chobienickie

11.00
12.00

12.00
14.00

10

2

8.07

jez.Chobienickie – jez. Lutol

10.00

17.00

20

3

9.07

Jez. Lutol – Leśniczówka Rańsko

10,00

17.00

20

4

10.07

Leśniczówka Rańsko – Obrzyce

10.00

15.00

12

5

11.07

Obrzyce – Gorzyca

10.00

16.00

17

6

12.07

Gorzyca – Jez. Chycina

10.00

17.00

12

7

13.07

Jez. Chycina – Stary Dworek

10.00

15.00

14

8

14.07

Stary Dworek – Skwierzyna

10.00

15.00

11

9

15.07

Skwierzyna – Santok
Posiłek turystyczny
Zwiedzanie Santoka
Zakończenie spływu

9.00

13.00

24

 

Razem:

140

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub zmiany trasy spływu spowodowanej złymi warunkami pogodowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi.

SPONSORZY:

                

PATRONAT MEDIALNY               
PATRONAT HONOROWY:    
     

PARTNER:   SANTOK

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Zielona Góra