Towarzystwo Turystyczne
“CHAPACZ”
w Zielonej Górze

zaprasza :

w terminie 9.07 - 17.07.2005 r.

na

XX Ogólnopolski Spływ Kajakowy

LUBUSKI SZLAK WODNY

Rzekami : Obrzycą, Obrą i Wartą

na trasie :

WILCZE-KARGOWA-ZBĄSZYŃ-TRZCIEL-MIĘDZYRZECZ-

BLEDZEW-SKWIERZYNA-SANTOK

To mało znany, niezwykle malowniczy szlak wodny. Prędzej spotkasz na nim rzadkie gatunki ptaków niż tłumy turystów. Trasa jest urozmaicona: wiedzie przez jeziora i przez dzikie odcinki rzeki, gdzie zdarzają się zwałki i przenoski.

 

Informacje i zapisy:


INFORMATOR I REGULAMIN

XX OGÓLNOPOLSKIEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO

“LUBUSKI SZLAK WODNY”

 

TERMIN: 9.07.2005-17.07.2005 r.

MIEJSCE ROZPOCZĘCIA:
Leśne pole biwakowe nad jeziorem Wilcze, gmina Wolsztyn, woj. Wielkopolskie.

TRASA:
rzeki Obrzyca, Obra i Warta: Wilcze-Kargowa-Zbąszyń-Trzciel-Międzyrzecz - Bledzew - Skwierzyna - Santok.

ORGANIZATORZY:

KIEROWNICTWO SPŁYWU:

CELE SPŁYWU:

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. W spływie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia umożliwia uprawianie turystyki kajakowej.
  2. Uczestnicy biorą udział w spływie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
  3. Uczestnicy odpowiadają za wypożyczony sprzęt i wyrządzone przez siebie szkody, natomiast organizator nie odpowiada za szkody wyrzadzone uczestnikom przez osoby trzecie.
  4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w spływie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność lub po złożeniu odpowiedniego oświadczenia przez ich prawnego opiekuna.
  5. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest przedstawienie na starcie: dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wpisowego.
  6. Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa na wodzie.
  7. Zabrania się spożywania alkoholu przed i w trakcie trwania poszczególnych etapów spływu.
  8. Obowiązuje zakaz używania radioodbiorników itp. w sposób zakłócający innym wypoczynek.

SPRZĘT I EKWIPUNEK:

Uczestnicy biorą udział w spływie na własnym sprzęcie pływającym (kajak). Powinni posiadać własny sprzęt biwakowy (namiot, marterac, śpiwór itp.) i ratunkowy (np. kapok) oraz reperaturkę i apteczkę. Posiłki uczestnicy sporządzają we własnym zakresie.

Istnieje możliwość wypożyczenia niewielkiej ilości kajaków u organizatora.

OPŁATY:

Tak jak informacje i zapisy (patrz strona tytułowa) oraz na konto Towarzystwa Turystycznego “Chapacz” ul.Tylna 3/2, 65-413 Zielona Góra w CitiBank nr 51-1030-0019-0109-8530-0002-8111 z dopiskiem “Spływ”

Lp.

Wyszczególnienie

Wpisowe

1

Członkowie TT ”Chapacz”

115 zł

2

Przodownicy TK PTTK, instruktorzy PZKaj, ratownicy WOPR , instruktorzy RR

125 zł

3

Członkowie PTTK z minimum 2-letnim stażem

140 zł

4

Pozostali uczestnicy

150 zł

Miejsce w kajaku wypożyczonym u organizatora – 100 zł.

Przy wypożyczaniu sprzętu pobierana będzie oprócz opłaty zasadniczej kaucja zwrotna w wysokości 30 zł od osoby.

OSTATECZNY TERMIN ZAPISÓW WRAZ Z OPŁATĄ UPŁYWA 25.06.2005 r.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spływie po 26.06.2005 r. wniesione opłaty nie będą zwracane.

W ramach wpisowego organizator spływu zapewnia:

POSTANOWIENIA OGOLNE:

Uczestnicy biwakują w miejscach wyznaczonych przez organizatora. Cisza nocna od 23.00 do 6.00. Kierownictwo spływu nie odpowiada za zniszczony lub zagubiony sprzęt uczestnika, natomiast uczestnik odpowiada za wyrządzone szkody w w mieniu społecznym bądź osobie drugiej. Osoby nie podporządkowujące się zarządzeniom kierownictwa spływu mogą być wykluczone ze spływu bez zwrotu kosztów wpisowego. Kierownictwo spływu zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.


TERMINARZ SPŁYWU:

Lp.

Data

Trasa etapu

godz. startu

godz. mety

Liczba km

1

8.07

Przyjmowanie uczestników spływu – leśne pole biwakowe nad jez. Wilcze,gm. Wolsztyn, woj. wielkopolskie

18.00

22.00

 

2

9.07

Przyjmowanie uczestników w Wilczu j.w.
Wilcze – Kargowa

7.00
10.00

9.00
18.00

18

3

10.07

Przewóz kajaków do Kopanicy
Kopanica – jez. Lutol

9.00
10.00

10.00
18.00

35

4

11.07

Biwak – konkursy, gry i zabawy

     

5

12.07

Jez. Lutol – leśniczówka Rańsko

10.00

18.00

30

6

13.07

Leśniczówka Rańsko - Obrzyce

10.00

16.00

20

7

14.07

Obrzyce – Bledzew (jez. Bledzewskie)

10.00

18.00

31

8

15.07

Bledzew – Lisia Góra

10.00

16.00

29

9

16.07

Lisia Góra – Santok
Posiłek turystyczny
Ognisko

10.00
17.00
20.00

17.00
18.00

32

10

17.07

Zwiedzanie Santoka
Zakończenie spływu

9.00
11.00

11.00

 

11

Razem:

195

UWAGA: Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia lub zmiany trasy spływu spowodowanej złymi warunkami pogodowymi lub innymi czynnikami zewnętrznymi.