POZNAJEMY WALORY TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE RZEK MAZOWSZA 


 

XI Ogólnopolski Spływ Kajakowy
“MAZOWIECKA WIOSNA 2007”
28.04. – 03.05.2007 r.
Rawka – rzeka puszczy Bolimowskiej
( dostępna dla doświadczonych kajakarzy)

54,5 km

Doleck – Suliszew – Samice – Budy Grabskie – Bolimów - Patoki

Rzeka Rawka jest największym prawobrzeżnym dopływem Bzury. Ochroną rezerwatową objęto koryto rzeki od źródeł do ujścia na długości około 97 km. wraz z 10 –metrowym pasem gruntów przylegających do brzegów rzeki, dolne odcinki prawobrzeżnych dopływów, a także starorzecza. Jednym z istotnych elementów mających wpływ na objęcie (1983r.) ochroną tej rzeki był jej naturalny charakter. Rzeka silnie meandrując wcina się mocno w ląd, powodując powstawanie starorzeczy, które z biegiem czasu wypłycają się i zarastają. W miejscach utworzonych meandrów przepływ wody jest spowolniony. w innych miejscach, szczególnie w części przepływającej przez Bolimowski Park Krajobrazowy brzegi rzeki są bardzo strome, niekiedy porośnięte lasem sosnowym bądź pokryte żółtym, osypującym się piachem, tworząc romantyczne dzikie plaże. Część brzegów jest niedostępna i porośnięta gąszczem czarnej poprzeczki, czarnego bzu, olch i wierzbowych zarośli. Roślinność ta stanowi naturalną ostoję dla wielu gatunków zwierząt i ptaków. Rzeka Rawka niekiedy nosi miano kapryśnej, wylewając swe wody na przylegle pola i łąki podczas wiosennych i jesiennych wezbrań. Zarówno sam rezerwat, jak i cała dolina rzeki jest bardzo różnorodna pod względem składu gatunkowego roślin. w 1995 r. w dolinie rzeki Rawki, w miejscowości Suliszew w ramach ogólnopolskiego programu restytucji bobra reintrudukowano 7 szt. tego gatunku, które znalazły tu doskonałe warunki do życia, o czym świadczy wzrost ich populacji. Ślady bytności bobrów w postaci powalonych drzew i licznych nor można spotkać na całej długości rzeki. Powalone w koryto rzeki drzewa nadają jej puszczański charakter i świadczą o jej naturalności. Uroki rzeki można podziwiać o każdej porze roku.

Organizatorzy

Baza noclegowo-żywieniowa

Zgłoszenia

Opłata wpisowa

Organizatorzy zapewniają:

Obowiązki uczestników

Każdy uczestnik zobowiązany jest do:

Pozostałe postanowienia

Kierownictwo spływu

Ramowy regulamin Spływu

28.04.2007 r. – sobota

13:00 Wyjazd autokaru zprzed dworca autobusowo – kolejowego Warszawa - Zachodnia.
14:00 – 22:00 Weryfikacja uczestników wSekretariacie Spływu (OW “Sosenka”)
18:00 Posiłek turystyczny. Ognisko.
24:00 Cisza nocna.

29.04.2007 r. – niedziela

09:00Przewóz kajaków do Dolecka.
09:30Wyjazd uczestników na start do i go etapu spływu.
10:30Odprawa techniczna.
11:00Start do odc. limitowanego czasem (OLC-6 km) Doleck-Suliszew
15:00Powrót do bazy ( po drodze w Kamionie – zakupy),
18:00Obiadokolacja.
20:00Wieczorek integracyjny,
24:00Cisza nocna.

30.04.2007 r. – poniedziałek

10:00Wyjazd uczestników na start do II etapu spływu,
11:00 Start do odcinka szybkościowego( OS) Suliszew- Kamion (3,5 km).
11:30 – 13:00Przerwa w płynięciu.
13:00 – 15:00Swobodne spłynięcie do Samic ( OLC-4,5 km),
15:00 Powrót do bazy (zakupy).
18:00 Obiadokolacja.
20:00 – 23:00“ z wizytą u Przyjaciół”
24:00 Cisza nocna.

01.5.2007 r. – wtorek

10:00 Wyjazd uczestników na start do III etapu spływu ( zakupy),
11:00 Start do odcinka limitowanego czasem Samice-Sosenka (OLC - 7km)
13:30 Zamknięcie mety spływu.
15:00 – 17:30Festyn rekreacyjno – sportowy.
18:00 Obiadokolacja
20:00 – 23:00Wieczór przy muzyce.
24:00 Cisza nocna.

02.05.2007 r. – środa

10:00Start do odcinka reg. przepływu do Bolimowa (ORP – 18,5 km)
14:30-15:30Posiłek na mecie spływu.
16:00 Powrót do bazy ( zakupy).
20:00 – 23:30Uroczyste zakończenie spływu. Wieczór komandorski.
24:00 Cisza nocna.

03.05.2007 r. – czwartek

08:30 Odstawienie prywatnych samochodów do Patok.
09:30 Pakowanie i zdawanie kluczy od domków.
10:00 Wyjazd uczestników na start do V etapu spływu.
11:00 Start do odcinka limitowanego czasem-Bolimowo-Patoki (OLC - 15)
15:00 – 16:00Posiłek na mecie.
16:30 Rozwiązanie Spływu. Powrót autokaru do Warszawy.

Uwagi końcowe

ORGANIZATORZY