V   OGÓLNOPOLSKI   SPŁYW  KAJAKOWY


WIOSENNA DRAWA 2005

11-13.03.2005 r.


  R e g u l a m i n    s p ł y w u  


Organizator:

Klub Sportu i Turystyki Kajakowej “WIRY” Szczecin ul. Żaglowa 2

Współorganizator.

Polski Związek Kajakowy

Kierownictwo spływu:

Komandor – Leszek Matalewski
V-ce komandor – Bogdan Wilklisz
Sędzia – Wiesław Noworyta
Kwatermistrz – Zbigniew Chojnacki
Sekretariat – Urszula Kurowicz

Charakter spływu

V Ogólnopolski Spływ Kajakowy “Wiosenna Drawa 2005” jest imprezą o charakterze turystycznym i krajoznawczym.

Jego celem jest:

Termin i trasa spływu

Spływ odbędzie się w dniach 11.03-15.03.2005 na trasie o długości 52 km, wiodącej szlakami: Drawieńskiego Parku Narodowego i Korytnicy

Bazą spływu jest Zatom – Gospodarstwo Agroturystyczne

Data

Start

Meta

km

11.03

Zatom (Agroturystyka)

weryfikacja

 

12.03

Drawno

Głusko

36

13.03

Nowa Korytnica

Biwak Bogdanka

16

     

52

Warunki uczestnictwa:

 

Wpisowe:

Wpisowe należy wpłacić na konto:

BBG S.A. Millennium II/O Szczecin nr. 06 116022020000000057369212

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na “Karcie zgłoszeń” w terminie do 15.02.2005 r. wraz z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty na adres organizatorów.

Rezygnacja z udział w spływie po tym terminie pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpisowego.

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania w sekretariacie spływu. Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ od 11.03 – godz.1500 do 12.03 – godz.900.

Sprzęt:

Organizatorzy zapewniają uczestnikom spływu bezpłatnie miejsca w kajakach wg kolejności zgłoszeń (6 miejsc), oraz sprzęt asekuracyjny (kapoki).

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizatorzy zapewniają nocleg w Gospodarstwie Agroturystycznym w Zatomiu.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom dwa gorące posiłki w trakcie trwania spływu.

Prawa i obowiązki uczestników spływu

Uczestnicy spływu objęci są ubezpieczeniem NW oraz opieką medyczną w czasie trwania spływu.

Organizatorzy zapewniają wklejki do książeczek OT PZK i TOK PTTK, oraz pamiątkę spływową.

Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

Postanowienia końcowe:

Informacji udziela:

Leszek Matalewski: 0-602 614-044 ; lem@inet.pl ; Tlen: lem51 ; GG: 1184233