TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO “ SZCZĘŚLIWICE”
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE O/MAZOWSZE
TOWARZYSTWO REKREACYJNO-SPORTOWE “MARATON WARSZAWSKI”

z a p r a s z a j ą    n a

VI JESIENNY

POL – ECO CHALLENGER

O

“PUCHAR BOBRÓW”

Wspomagają: Zarząd Główny TKKF, Komisja Turystyki i Rekreacji PZKaj.
Termin: 7-9.10.2005 r.
Miejsce: Serpelice n/Bugiem. Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy “Urocza”, tel. 0 83 359 81 25

Ramowy program:

07.10. 2005 r. (piątek)

godz. 16.30
godz. 18.00


 • wyjazd autokaru z Warszawy spod Torwaru,
 • zakwaterowanie i weryfikacja uczestników imprezy w Serpelicach.

08.102005 r.(sobota)

godz. 8:00
godz. 9:00


godz. 10:00
godz. 16:00
godz. 19:00

 

 • śniadanie,
 • wyjazd na start spływu – odcinka regularnego przepływu (ORP): Niemirów – Serpelice (10 km) – konkurencja wliczana do trójboju sportowo-rekreacyjnego o „PUCHAR BOBRÓW”,
 • początek startu do trójboju (spływ + marsz na orientację + strzelanie),
 • gorący posiłek,
 • wieczorek integracyjny, ogłoszenie wyników „PUCHARU BOBRÓW”

09.10.2005 r. (niedziela)

godz. 9:00
godz. 9:30
godz. 10:00
godz. 15/16:00


 • śniadanie,
 • przygotowanie do opuszczenie Ośrodka przez grupę autokarową,
 • start na trasę spływu: Serpelice-Wólka Nadbużna (28 km) - OLC,
 • posiłek turystyczny, zakończenie imprezy, odjazd autokaru do Warszawy.

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i składają oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w imprezie.
 2. W trakcie imprezy prowadzona jest punktacja drużynowa / 2 osoby /. Zasady uczestnictwa w trójboju i punktacja zostaną podane w odrębnym regulaminie. TRÓJBÓJ O PUCHAR BOBRÓW jest konkurencją na orientację rozgrywaną na wodzie i lądzie oraz strzelaniem z broni pneumatycznej.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania kompasu oraz odpowiedniego ubioru na kajak i marszobieg.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmuje Ognisko TKKF “Szczęśliwice”, tel./fax (022) 499 80 82 na adres: ul. Modlińska 14, 03-216 Warszawa,
lub Andrzej Pawlewski, tel. 0503 112 576. Termin zgłoszeń upływa z dniem 01.10.2005 r.

Pobierz kartę zgłoszenia

Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 120 zł. należy wpłacać gotówką w kasie Ogniska lub przekazem na konto nr 30 1160 2202 0000 0000 4889 3890

Organizatorzy zapewniają:

IMPREZA JEST DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MENiS