XXVIII OGÓLNOPOLSKI ZIMOWY SPŁYW KAJAKOWY

BIAŁA DAMA 2007

GNIEW 2007

Termin, trasa:

Spływ odbędzie się w dniach 1 - 4 marca 2007 r. na rzece Wierzyca.
Bazą spływu jest Zamek Komturów Krzyżackich w Gniewie

Organizator:

Stowarzyszenie Turystyki Wodnej Bałtyk Gdynia
KTW Celuloza Świecie

Kierownictwo spływu:

Komandor
V-ce komandor
V-ce komandor
Sedzia Główny
Kierownik spływu
Sekretariat
Kulturalno-oświatowy
Kwatermistrz

Elżbieta Piechowska
Zbigniew Bulczak
Jarosław Mazurowski
Krzysztof Książek
Leszek Miesała
Joanna Pianowska
Andrzej Stubiński
Andrzej Pawlewski

Warunki uczestnictwa:

 1. W spływie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które w terminie do 20 stycznia 2007 r. roku zgłoszą swój udział i wpłacą wpisowe (ilość miejsc ograniczona)
 2. Osoby płynące obowiązuje:
  • umiejętność pływania udokumentowana kartą pływacką WOPR,
  • dokument stwierdzający zweryfikowaną odznakę TOK PZK-PTTK w stopniu minimum srebrnym.
 1. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność potwierdzając fakt przyjęcia powyższego do wiadomości własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa, w załączeniu należy przesłać kopię wpłaty wpisowego.
 2. Picie alkoholu przed i w trakcie spływu jest niedozwolone.

Zgłoszenia i wpłaty:

 1. Koszt całej imprezy za osobę 230 zł. (nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu).
  Zakwaterowanie w hotelu z łazienką od osoby 50zł/za dobę. W komnatach 30zł od osoby/za dobę.
 2. Pisemne zgłoszenia na karcie uczestnictwa dostarczonej przez organizatora przyjmowane będą na adres:
 3. Stowarzyszenie Turystyki Wodnej “BAŁTYK GDYNIA”
  81-969 GDYNIA ul. Czechosłowacka 3
  Tel./Fax (058) 627-75-83 058 661-50-37 scz@stocznia.gdynia.pl
  (508 008 005-Elżbieta Piechowska)

 4. Wpłaty przyjmowane będą gotówka w siedzibie klubu lub przelewem na konto

Kredyt Bank S.A. o/Gdynia filia nr 2 ul.Długa 1 Gdynia
981500 1881 1218 8004 3296 0000
z dopiskiem “Biała Dama 2007”.

Organizator zapewnia:

Obowiązki uczestników: