XXI OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY “BABIE LATO 2005

Regulamin spływu

Termin:

23 - 25 września 2005 r.

Organizator:

Klub Sportu i Turystyki Kajakowej “WIRY” Szczecin ul. Żaglowa 2

Współorganizator.

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

Polski Związek Kajakowy

Kierownictwo spływu:

Komandor – Leszek Matalewski

V-ce komandor – Halina Bury

Kwatermistrz – Andrzej Paczek

Bosman – Bogdan Wilklisz; Edward Golak

Sekretariat – Urszula Kurowicz, Lidia Miałkowska

Charakter spływu

XXI Ogólnopolski Spływ Kajakowy “Babie Lato 2005” jest imprezą o charakterze turystycznym i krajoznawczym.

Jego celem jest:

Termin i trasa spływu

Spływ odbędzie się w dniach 23 - 25.09.2005 r. na trasie o długości 45 km, wiodącej szlakami: Regalicy, Międzyodrze, Odry Zachodniej.

Bazą spływu jest przystań Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie przy ul. Sportowej 3.

Data

Start

Meta

km

23.09

OSiW Gryfino

weryfikacja

 

24.09

Widuchowa

OSiW Gryfino

28

25.09

OSiW Gryfino

OSiW Gryfino

17

     RAZEM

45

Warunki uczestnictwa:

 

Wpisowe:

Wpisowe należy wpłacić na konto:

BBG S.A. Millennium II/O Szczecin nr. 06 116022020000000057369212

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia należy dokonywać pisemnie na “Karcie zgłoszeń” w terminie do 15.09.2005 r. wraz z dołączoną kserokopią dowodu wpłaty na adres organizatorów.

Rezygnacja z udział w spływie po tym terminie pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpisowego.

Zgłaszający się na spływ staje się uczestnikiem z chwilą zweryfikowania w sekretariacie spływu. Uczestnicy mogą zgłaszać się na spływ od 23.09 – godz.1500 do 24.09 – godz.900.

Sprzęt:

Organizatorzy zapewniają uczestnikom spływu bezpłatnie miejsca w kajakach wg. kolejności zgłoszeń (20 miejsc), oraz sprzęt asekuracyjny (kapoki).

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Organizatorzy zapewniają nocleg w domkach z pościelą na terenie OSiR Gryfino.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom dwa gorące posiłki w trakcie trwania spływu.

Prawa i obowiązki uczestników spływu

Uczestnicy spływu objęci są ubezpieczeniem NW oraz opieką medyczną w czasie trwania spływu.

Organizatorzy zapewniają wklejki do książeczek OT PZK i TOK PTTK, oraz pamiątkę spływową.

Uczestnicy spływu zobowiązani są do:

Postanowienia końcowe:

Informacji udziela:

Leszek Matalewski 0-602 614-044; lem@inet.pl

Halina Bury 0-91 460-60-57; 0-600 817-159